Naša lokacija

Lego d.o.o.
Lego d.o.o.
Kancelarije, Showroom, Magacin
Adresa: Petra Dedića bb Podgorica, Stari Aerodrom.
Telefon
+382 20 221 732

Faks
+382 20 221 732
Forma za kontakt